dimecres, 14 de novembre del 2012

UN 85% DE SEGUIMENT DE LA VAGA A TV3 I A CATALUNYA RÀDIO

Al torn de matí a TV3, només han entrat a treballar, a banda de les persones de serveis mínims, 216 persones dels 1132 treballadors convocats. D'aquestes 126 persones, molts són caps. Per això, la xifra de seguiment del torn de matí és d'un 85%.
A Catalunya Ràdio, el seguiment de la vaga és un d'un 85%, segons el Comitè d'Empresa.
La programació és la prevista en l'acord de serveis mínims a TV3 i a Catalunya Ràdio.