divendres, 14 de desembre del 2012

QUÈ VOL DIR QUE EL CONVENI HA ESTAT “DENUNCIAT” ?


Quan un Conveni s'acosta al termini final de la seva vigència, qualsevol de les parts que l'han signat (l'empresari o la representació sindical) el poden “denunciar”, això només significa que s'ha d'obrir la negociació per a un nou conveni. La direcció ha denunciat el conveni amb la intenció d'evitar la "ultractivitat". Abans de la reforma laboral del PP els convenis es prorrogaven fins que no se'n signava un de nou. Actualment només continuen vigents durant un any a partir de la denúncia. D'aquí ve el interès de la direcció en obrir les negociacions.La denúncia del conveni, comporta una nova negociació. Sota quines condicions hem de negociar ?:

  • No es pot negociar res de res fins que no se suspenguin els treballs de la consultora Price Waterhouse que ha encarregat la Direcció.
  • Retorn del RAV amb efectes 1/1/2012. Ens vam retallar voluntàriament el 5% però ara, amb les retallades d'enguany i l'eliminació de la paga de Nadal, les retallades han superat amb escreix aquest 5%.
  • Recuperació de la jornada setmanal de 35 hores
  • Establiment en Conveni d'un salari màxim de 72.000€ anuals bruts. Més d'un centenar de persones superen aquesta xifra. Això suposa un estalvi de més d’un milió d'euros. Supressió dels complements personals (CP); regulació en conveni dels complements de lloc de treball (CLT), fixant les condicions i la quantia d'aquest plus; exactament el mateix pel que fa a la remuneració del nivell H de conveni; el CLT no s'ha d'utilitzar per la realització de feines de categoria superior, en les promocions, com diu la llei, s 'ha de cobrar el salari de la categoria superior.