dimecres, 5 de desembre del 2012

RESUM DE LES RETALLADES  • Gener de 2011: la Direcció General aplica la congelació salarial incomplint el conveni 2009-2011
  •  Maig de 2011: els treballadors accepten en referèndum un nou conveni fins a 2012 amb la retallada del 5% del salari que s’afegeix a la congelació imposada.
  • Novembre de 2011: el govern de la Generalitat anuncia més ajustos i una rebaixa del pressupost de la CCMA que impedeix mantenir el model de mitjans públics que coneixem fins ara i també complir el conveni.
  • Febrer de 2012: la llei de pressupostos de la Generalitat ataca de ple els convenis signats a les empreses públiques i dicta noves rebaixes salarials d’un 3% del sou anual. També elimina aspectes socials dels convenis com la subvenció de menjador, les aportacions al Pla de Pensions i al Fons Social.
  • Maig de 2012: es “prohibeix” tot ajut Social: s’elimina l’ajut familiar, el pagament del fons social del 2011, i la compensació per àpat.
  • Maig de 2012: el President de la Generalitat anuncia més retallades. La reducció de sou es “consolida” i augmenta fins al 5% i s’anuncien més retallades dels pressupostos de les empreses públiques. La retallada s’aplica a la paga de juny.
  • Desembre del 2012: s’elimina la paga de desembre, calculant el retall sobre el total del salari anual fix; variable; antiguitat etc.. Es retorna el descompte fet a la paga de juny però, per la manera de fer el càlcul, es pot menjar tota la paga de desembre en no pocs casos.
 

      Amb aquesta nova retallada els treballadors i treballadores amb un sou mitjà i amb dos fills a càrrec, des de 2010 fins 2012, hauran deixat de percebre aproximadament uns 10.000 €, que inclouen, a més dels salaris directes, la no aportació a la subvenció al menjador, l'ajut d’uns 470 € per fill menor de 18 anys a càrrec, la no aportació al pla de pensions i la no aportació de l'empresa al fons social, però no inclouen la pèrdua de poder adquisitiu per la no aplicació dels increments d’IPC dels tres anys.