dimarts, 4 de juny del 2013

EL “NOU MODEL EMPRESARIAL” DEL CONSELL DE LA CCMA: EXTERNALITZACIÓ, EMPRESA ÚNICA I MÉS RETALLADESEl projecte de Contracte-programa del Consell de Govern de la CCMA és molt explícit. Concretament diu: “.... més enllà de l'actual context econòmic, cal afrontar aquest desafiament no de forma conjuntural sinó per impulsar un canvi de model empresarial”
I aclareix quin és aquest “nou model empresarial” que volen:: “... adequar l’estructura introduint, de forma gradual, els processos  d'externalització i confluència de serveis que siguin adients per a aquesta” i descriu els diferents tipus de produccions que podrien fer-se a través de la producció associada o externalitzada: Entreteniments, dramàtics, transmissions i programes d’entreteniment i divulgació esportiva, programes culturals i de divulgació, programes d’actualitat.

Es reserva exclusivament per a la producció interna, al considerar-los continguts essencials, els següents àmbits de producció: Informatius, documentals i reportatges estratègics per a la línia informativa, retransmissions culturals, debats i programes electorals, de responsabilitat social, continuïtat i promoció dels canals.


Proposa fusionar TV3 i Catalunya Ràdio, i en relació a la producció pròpia, planteja la "..eliminació de redundàncies i duplicitats (...)Es tracta per tant d'una concepció empresarial basada en una única societat de mitjans, fusió de les actuals filials". I, en el que sembla una referència als serveis informatius, diu: "..superant la gestió tradicional de mitjans, amb una millor complementarietat de l'oferta i unicitat editorial..."

El projecte de Contracte-programa deixa l’aportació econòmica del govern en blanc, dient explícitament “quadre a omplir pel govern”, com si el Consell de Govern de la CCMA no tingués cap plantejament propi sobre el finançament. El govern va reiterar, en boca d’Artur Mas a Sitges, que per aquest any l’aportació serà 225 milions d’euros i dóna per bona la retallada del 30% del pressupost.

CCOO exigim que el Contracte-programa es debati amb els treballadors i amb els grups polítics i que es contempli la proposta del Comitè d’Empresa aprovada per l’Assemblea de treballadors: un finançament suficient i estable per un model basat en la producció pròpia i el manteniment de la plantilla i que les condicions salarials i laborals dels treballadors siguin negociades en el Conveni i garantides en el Contracte-programa.

TV3 i Catalunya Ràdio no podran mantenir l’actual model de servei públic amb aquesta proposta de Contracte-Programa, ni amb les retallades que vol fer el govern en els pressupostos, malgrat no tenir majoria política per aprovar-los

Cal que retirin les seves imposicions i comencem a negociar el futur sense pressions.

Podeu veure el vídeo de la compareixença de Brauli Duart al post de sota