dijous, 29 de maig del 2014

Ni un pas enrere, la tele i la ràdio, pública i sencera

En una intervenció parlamentària, responent a una pregunta del diputat d’ERC Alfred Bosch, el ministre d’Indústria, José Manuel Soria, ha dit que en aplicació de la Ley de Telecomunicaciones i del Pla d’actuació del govern central sobre l’anomenat “dividendo digital”, la Generalitat de Catalunya perdrà un dels tres múltiplex sobre els que ara té la competència i es quedarà en dos. D’aquests tres múltiplex, un el va privatitzar la Generalitat i li va donar al grup Godó, que ocupa 3 canals (8tv, RAC105 de videoclips i un canal de tarotistes) i té 1 canal rellogat a BarçaTV.

La reforma de la Llei de Telecomunicacions va ser aprovada aquest mateix mes de maig, amb els vots a favor de PP, PSOE... i CiU!! Sobta, doncs, que ara el govern de la Generalitat es declari sorprès per aquesta mesura que ells coneixien perfectament, com va fer la setmana passada Francesc Homs. Han aprovat que l’aplicació de la redistribució de freqüències es faci, com a data límit, l’1 de gener de 2015.

A més, la direcció de la CCMA actual ja va començar amb la liquidació de canals de TV3 l’any 2012, quan va tancar el canal que permetia el desdoblament del Super3 i el canal33, va liquidar la programació del 3xl i va deixar infrautilitzat el segon múltiplex públic, on només hi ha ara TV3HD, que no pot encabir-se a l’altre múltiplex, perquè l’HD necessita més d’un canal. Això sí, seguim pagant el manteniment de tot el segon múltiplex sencer.

Cal recordar  que a l’anterior contracte-programa, la CCMA es comprometia a endegar un canal de serveis als ciutadans que havia de completar l’oferta dels dos múltiplex públics de TV3.

No volem que una part de l’espai fins ara públic de l’espectre radioelèctric sigui cedit per a negocis a les companyies privades de telecomunicacions per a la transmissió de comunicacions electròniques. Ara,  el govern de la Generalitat i la direcció de la CCMA han de demostrar si aposten pel servei públic de radiotelevisió o pel negoci. 

En les aportacions dels treballadors per al nou contracte-programa que encara no està aprovat, ja vam reclamar el manteniment del segon múltiplex públic de la CCMA perquè és necessari reforçar l’espai de comunicació català dins de la TDT.