divendres, 5 de setembre del 2014

CCOO i altres entitats de la campanya 'Per una Catalunya social' criden a participar als trams 57 i 58 de la V de la Via Catalana 2014

Manifest de l’11 de Setembre de 2014
Catalunya, un país on viure i treballar amb drets

En la Diada d’enguany, les CCOO de Catalunya afirmem la nostra voluntat de construir un país on viure i treballar amb drets.

Les polítiques de retallades i les reformes regressives ens han allunyat de la Unió Europea en benestar i han provocat l’increment de les desigualtats, la devaluació salarial i la desocupació massiva. La pobresa ha crescut de forma més intensa que en pràcticament tots els països de la Unió i una quarta part de la població catalana es troba en risc de pobresa i/o exclusió social.

En aquest context, destaca la figura del treballador o treballadora pobre, que tot i tenir ocupació obté uns ingressos per sota del llindar de la pobresa.

La disminució de la capacitat adquisitiva de les famílies catalanes s’ha repartit d’una forma gens equitativa: les pèrdues s’acumulen en els sectors de rendes mitjanes i baixes mentre que es produeix una concentració de renda en la població més rica.

Per construir la Catalunya que volem, cal eradicar les polítiques de retallades i impulsar reformes imprescindibles que tinguin com a objectiu millorar el benestar de les persones. Entre les més urgents hi ha una reforma fiscal que permeti una major redistribució de la riquesa, un reforçament de la negociació col·lectiva que garanteixi el poder adquisitiu dels salaris i una renda garantida de ciutadania que asseguri a totes les persones sense ingressos els mínims per a una vida digna.

CCOO és ferma partidària d’un nou finançament per a Catalunya que superi un dèficit fiscal històric que afecta negativament la competitivitat de l’economia catalana i en debilita l’estat del benestar. Exigim, no obstant això, un compromís ferm per tal que els recursos que es puguin obtenir amb una millora del finançament tinguin com a objectiu revertir en les retallades i garantir l’estat del benestar.

La defensa d’allò que és públic ha de ser un objectiu prioritari de l’acció de govern. És necessari un sector públic potent i eficient que generi ocupació en sectors clau pel futur del país i el benestar de les persones, com l’ensenyament i la salut.

Ens oposem a les privatitzacions dels serveis públics, que han contribuït de forma important a l’acumulació de riquesa per part d’una minoria i estan sovint en l’origen de fenòmens de corrupció.

Dret a decidir sobre el marc institucional i el model social

Per reforçar la democràcia, cal una participació directa de la ciutadania en els temes que els afecten i que són del seu interès. El dret a decidir és un principi democràtic que cal defensar i que s’ha de poder exercir de forma àmplia tant pel que fa al marc institucional com en relació amb el model social.

Rebutgem els atacs contra la llengua i el model d’escola catalana que busquen trencar la convivència, i defensem el coneixement de la llengua catalana com un dret de ciutadania.

CCOO de Catalunya, juntament amb les entitats de la campanya “Per una Catalunya social”, hem acordat participar activament en les accions reivindicatives que l’11 de Setembre es realitzaran a tot Catalunya a favor del dret a decidir i de la convocatòria de la consulta ciutadana del 9-N.

Volem afirmar que decidir és democràcia i volem reiterar la nostra ferma defensa dels drets socials així com la nostra oposició a les polítiques regressives que soscaven i empobreixen la població.

La democràcia no es pot reduir a votar cada quatre anys, ni el dret a decidir es pot limitar a determinats aspectes de la vida política, sinó que ha d’abastar totes les qüestions que afecten la ciutadania, també en tot allò relatiu als drets de protecció social que, per a nosaltres, són indestriables d’un veritable projecte nacional democràtic.Per tot això, fem una crida a participar l’11 de Setembre en el bloc “Per una Catalunya social”, que s’ubicarà a la Gran Via de Barcelona, entre el carrer de Balmes i la Rambla de Catalunya (trams 57 i 58) i que formarà part de la V de la Via Catalana 2014, que simbolitzarà, de ben segur, la profunda aspiració de la ciutadania a decidir el futur del nostre país.