dimarts, 8 de setembre del 2015

UN REFERÈNDUM PER GUANYAR EL FUTUR


Aquest dijous 10 de setembre votem el primer preacord de conveni sense retallades salarials des de 2011. Compartim amb el Comitè d’empresa la valoració positiva dels acords que s’han de ratificar i volem donar les gràcies a tots els companys que durant aquests anys passats han resistit amb coratge les embranzides de les retallades i acomiadaments. Sense la resistència i les mobilitzacions de l’any passat front a les noves retallades, no hauríem arribat a un referèndum que ara ens permet recuperar el conveni, i la devolució i eliminació del RAV. El preacord recull també importants qüestions llargament reclamades, com l'equiparació salarial i laboral de tots els treballadors de les antigues empreses tecnològiques i la continuació de la consolidació de promocions de llarga durada, que s’han de fer abans de desembre d’enguany. 

La ratificació del preacord de conveni ens donarà l’oportunitat d’acabar amb anys de crisi laboral i atendre els temes de fons que hem d’afrontar de cara al futur. Reclamem que es reprengui la reforma de la Llei per desgovernamentalitzar la CCMA, fortament controlada per l’actual govern. Els mitjans públics hem d’aspirar a una programació de qualitat i al servei del conjunt de la ciutadania.

L’endemà del referèndum continuarem lluitant per la recuperació del pressupost necessari, la producció interna i la plantilla

El pressupost de la CCMA depèn de l’aportació de diners públics i dels ingressos publicitaris fluctuants. Cal un gran pacte entre les forces polítiques del Parlament de Catalunya perquè a través d’un contracte programa plurianual dotin a la corporació d’un pressupost estable i suficient.
La producció: caldrà fer un esforç per recuperar i redirigir la producció. El PAC-ERO i la supressió i reducció de canals i emissores, el 2012, han afectat, i molt, la  producció. Se n’han ressentit totes les línies de producció, especialment la programació del 33. Enguany, a més, la pèrdua dels drets de les imatges de la lliga de primera divisió perjudica clarament la producció i programació d’esports basada en l’actualitat del futbol i el Barça. La producció externa: la Corporació i TVC són el motor del sector audiovisual i la principal productora de continguts audiovisuals a Catalunya i  ho volem continuar sent en totes les línies de producció pròpies. Una part de productores audiovisuals privades considera a TVC (i els seus treballadors) com un destorb per a l’accés al diner públic. Aquest conflicte s’ha d’acabar. Sense la corporació no hi hauria sector de producció audiovisual a Catalunya i sense el sector privat la graella de programació de TVC seria més limitada en la seva oferta. Per tant si  la CCMA ha de destinar part del seu pressupost de funcionament a la producció privada, cal que aquests diners estiguin ben diferenciats del pressupost ordinari. Pel que fa a les quotes de producció pròpia, el preacord de conveni estableix que el mínim de producció pròpia ha de ser el 65% de la producció total.
La plantilla: necessitem contractar per atendre els pics de feina i les substitucions. Quan la direcció topa amb carències de plantilla utilitza aquest fet com a excusa per externalitzar producció interna. Actualment, en molts departaments, es porta al límit la pressió sobre els treballadors per falta d’efectius suficients que amb prou feines cobreixen les necessitats estructurals dels serveis, i els problemes de manca de plantilla estan derivant cap a problemes de salut laboral. Amb el preacord es posa un peu a la porta per obrir el camí de la contractació temporal quan sigui necessària i vinculada als plans de producció previstos.

REFERÈNDUM
 DIJOUS 10 de setembre de 9h a 19h

UN VOT PEL FUTUR

SÍ AL PREACORD