dilluns, 23 de novembre del 2015

CAL CONTRACTAR JA!!


PER PRODUIR PROGRAMES CALEN MÉS TREBALLADORS/ES

Les retallades d’aquests anys han repercutit d’una manera sagnant sobre els recursos humans. S’han perdut uns 600 llocs de treball en 4 anys per la liquidació de la contractació temporal, la dels col·laboradors i per l’ERO.

Molts departaments pateixen un ofec de personal insuportable. La càrrega excessiva de treball repercuteix, a més, en un increment de les baixes laborals, fet que provoca encara més reducció de treballadors disponibles per a la producció.

Des de 2013, la direcció de Recursos Humans ha argumentat que la contractació estava sota el control del govern de la Generalitat, que, amb la seva política de reducció del sector públic, havia decretat la prohibició de noves contractacions i de substitució de les baixes definitives o temporals. En aquests anys, només s’han fet contractes de substitució indispensables a llocs “crítics” com ara Continuïtat.

Amb el pressupost 2015, el govern de la Generalitat va obrir mínimament l’aixeta de la contractació al sector públic, autoritzant les substitucions de baixes en alguns casos que fossin justificats.

La política restrictiva del govern només serveix per aprimar el sector públic i afavorir les privatitzacions. La CCMA és una empresa de producció audiovisual i necessita una contractació adequada als seus plans de producció pròpia de programes.

En el nou conveni 2015-2016 de la CCMA-televisió hem obert la via per vincular les necessitats de contractació als plans de producció de cada temporada. El Comitè fa temps que reclama una reunió de la comissió paritària de contractació a la direcció. Cal que els departaments i els treballadors feu arribar les necessitats de recursos per reclamar la contractació necessària per cobrir els llocs de treball actualment vacants per baixes temporals o definitives.