dijous, 13 de febrer del 2014

La direcció de la CCMA i el Govern de la Generalitat fan que TV3 i Catalunya Ràdio siguin les primeres empreses públiques de Catalunya que es queden sense conveni


La direcció de la CCMA, presidida per Brauli Duart, ha forçat que els Convenis de TV3 i Catalunya Ràdio arribessin a la fi de la seva ultra activitat el 31 de gener de 2014, i ha deixat els treballadors sense els seus convenis.

Durant l’última fase de negociació dels convenis, que ha durat més d’un any però ha estat interrompuda per un procés de modificació de condicions de treball i un ERO, les propostes de la direcció han estat sempre d’una nova retallada de sous i salaris, sota diverses formes: Primer, una esperpèntica “equiparació” a les taules salarials del personal estatutari de l’ICS, que res té a veure amb una empresa pública de mitjans de comunicació audiovisuals, després directament amb la “necessitat” de reduir 26 milions d’euros del capítol de sous i salaris, que van transformar en una proposta de reducció del 13% de tots els conceptes de sous i salaris.

Els treballadors de la CCMA no hem acceptat aquesta proposta, que s’afegeix a la retallada d’entre un 25 i 35% del poder adquisitiu dels nostres salaris des de 2011 (el 5% des del 2011, el 7,14% de la retirada d’una paga extra des del 2012, que es repeteix aquest any, l’eliminació de tot un seguit de partides socials dels nostres convenis, que representen entre un 3 i un 6 o més per cent del sou segons el treballador, l’efecte de l’ampliació horària per decret en el preu de la nòmina variable i el 8.8% dels IPC perduts des de 2010).

Malgrat les mobilitzacions que ja es van iniciar abans de finals de gener, la direcció decideix el dia 3 de febrer comunicar que el conveni vigent a la CCMA passa a ser el Conveni Estatal de la Indústria de Produccions Audiovisuals (Tècnics), un conveni de mínims en condicions molt inferiors al nostre, i engega un procediment de l’art 41 de l’Estatut dels Treballadors de modificació substancial de les condicions de treball per a tota la plantilla per ajustar sous i altres condicions en el traspàs al “nou” Conveni. I ho presenta com una “millora” del Conveni estatal. Tot plegat, un eufemisme que amaga la pretensió d’una nova retallada salarial i desregulació d’horaris.

Això sí, les condicions actuals es mantenen durant el període de converses del 41. Només faltaria. És obligat per llei.


 La direcció de la CCMA ha trencat amb trenta anys de negociació col·lectiva a TV3 i Catalunya Ràdio i es converteix així en la primera empresa pública de Catalunya sense conveni. Els Comitès de TV3 i Catalunya Ràdio hem apel·lat al Consell de Relacions Laborals perquè insti les parts a acollir-se al Pacte per a l’Avaluació i Seguiment de la Negociació Col·lectiva que van signar sindicats, patronal i govern de la Generalitat que proposava la continuació de les negociacions prorrogant els convenis fins arribar a un nou acord. Però el govern de la Generalitat s’ha negat a complir els seus propis acords i, a instàncies segurament de Duart i amb la complicitat de Foment del Treball, es nega ni tan sols a reclamar a la direcció un posicionament al respecte.

Tot plegat fa que la mobilització decidida dels treballadors de TV3 i Catalunya Ràdio es faci cada cop més imprescindible i continuï sent l’eina fonamental per recuperar els nostres Convenis i impedir una nova retallada salarial. Les vagues continuades a dies alterns que durant aquests 15 dies s’estan fent a la CCMA i tot el seguit de concentracions, accions i mobilitzacions diverses dels treballadors han de fer que el govern i la direcció de la CCMA rectifiquin i que el dia 20 de febrer, enlloc de l’inici del procediment de l’article 41, es produeixi la represa de les negociacions dels convenis de TV3 i Catalunya Ràdio. Aquesta direcció que en tres anys ha convertit la CCMA en escenari d’un conflicte laboral permanent no pot romandre ni un dia més en els seus càrrecs. Brauli Duart només sap acomiadar treballadors i retallar sous i condicions laborals. Ha de plegar d’una vegada.

CAP MÉS RETALLADA DE SOUS I SALARIS DELS TREBALLADORS DE CONVENI!!
REDUCCIÓ DE SOUS ASTRONÒMICS DELS DIRECTIUS!!
VOLEM ELS NOSTRES CONVENIS!!