dimecres, 26 de febrer del 2014

UNA NOVA PROPOSTA DE RETALLADA DE LA DIRECCIÓ: CAL RESPONDRE AMB LA PROPOSTA DELS TREBALLADORSLa  direcció afronta de mala gana el període de negociació que es va arrencar a base de mobilitzacions i pressió. La seva intenció és esgotar els terminis per tornar-nos a portar a l’article 41.

Duart i Farré han fet públiques a la negociadora i a la Intranet les seves noves propostes de retallada: Un altre 7,25 % de rebaixa de sou base i de la variable més un canvi en el pagament de l’antiguitat que és una rebaixa que ataca més als que tenen menys triennis.
Sempre sumada a la rebaixa del RAV (5%) i a l’eliminació d’una paga extra prorratejada (7,14%), cosa que NO EXPLIQUEN en el seu comunicat
La retallada total només de sou fix està, doncs, entre 6.000 i 8.000 euros anuals segons nivell.
Això sense comptar la retallada de la variable, l’eliminació de totes les partides socials i l’augment de jornada.

NO HEM D’ACCEPTAR CAP MÉS RETALLADA SALARIAL

Les aportacions del govern que finalment ha reconegut la direcció més els ingressos de publicitat i altres partides poden sumar 306 milions d’euros com a pressupost 2014. Amb la rebaixa que ja ha experimentat la massa salarial per efecte del PAC
(6,3 milions per a 2014, 42 milions en el període 2013-2017), amb una contenció de les altres despeses al nivell del tancament de 2013 i amb l’establiment d’un salari màxim, és perfectament possible assumir els sous i salaris dels treballadors SENSE FER CAP MÉS RETALLADA i iniciar els pròxims anys la recuperació de poder adquisitiu.

CCOO hem presentat una proposta als Comitès d’empresa per aquestes sessions de negociació:

1.     Congelació salarial per a 2014 de tots els conceptes fixos i variables del sou de Conveni.
2.     Eliminació del RAV per trams i increment de l’IPC per a 2015, 2016, 2017
3.   Inclusió de tots els treballadors a Conveni, fixant per als actualment exclosos un salari màxim de 75.000 i eliminant o regulant els complements fora de conveni actuals.
4.     Foment de les reduccions de jornada i permisos no retribuïts previstos al PAC
5.     Compensació en temps lliure de conceptes de nòmina variable allà on l’estructura de la feina ho permeti.

SEGUIR AMB LA MOBILITZACIÓ

Ja hem vist que només amb la mobilització i la pressió és possible canviar les intencions d’aquesta direcció. Ens cal seguir lluitant.

El Comitè d’Empresa ha de convocar ja una assemblea general per informar de la marxa de les negociacions, de les propostes que s’han presentat per les dues parts i per concretar noves mobilitzacions. Si les negociacions es fan a la CCMA, hem de ser-hi presents i fer-nos escoltar.

Sant Joan Despí, 26 de febrer de 2014