dilluns, 7 d’octubre del 2013

ELS PRESSUPOSTOS "CREATIUS" D'EN BAULI DUARTEls pressupostos que el Consell de Govern de la CCMA ha presentat pel 2014 preveuen mantenir les despeses al mateix nivell que al 2013, excepte les de personal, per a les que es pressuposten 21 milions menys. L'avantprojecte ha estat aprovat únicament amb els vots dels consellers de CiU a la CCMA. 

La reducció de costos laborals pels acomiadaments del PAC en el 2014 serà de 5 milions i el cost de les indemnitzacions corresponents de més de 6M€. Per a aquesta despesa la Generalitat farà una aportació extraordinària, segons la informació facilitada per la direcció financera i de recursos humans. 

Brauli Duart ha dit a la comissió de control parlamentari que són uns pressupostos “continuistes”, posant-los en comparació amb l'avantprojecte que ell mateix va fer aprovar el mes de març al si del Consell i que mai ha estat aprovat pel Parlament. Allà ja es recollien les retallades salarials superiors al 20% que Duart volia imposar-nos sota l'amenaça de l'ERO però que no va aconseguir. Ara ho tornarà a intentar en els mesos de negociació de Conveni que queden. El projecte de pressupost pel 2014 ho dóna per fet altre cop. Per enguany, Duart no va pressupostar la despesa salarial conforme al conveni vigent sinó al que volia retallar-nos i tampoc va pressupostar la subvenció pública conforme al que estableix el Decret de pròrroga pressupostaria del Govern sinó gairebé 15 milions per sota. Això pot provocar un dèficit pel 2013 que tripliqui el del 2012 i deixar la CCMA altre cop al peu dels cavalls; la Ley del Audiovisual del Partit Popular prohibeix a les televisions autonòmiques tenir dèficit.

En el pròxims mesos es definirà el marc econòmic pels propers anys; en el contracte programa i en els pressupostos generals pel 2014, que inclouran els de la CCMA i que la Direcció intentarà convertir en un instrument contra l'actual Conveni i en una porta oberta a l'externalització de serveis i programes.

L'autoritarisme de la direcció corporativa cap als treballadors, sumada a la vacuïtat de la direcció de TVC i a la inclinació, que comparteixen, per afavorir interessos privats en detriment del servei públic de comunicació està portant a una situació de risc a l'empresa. Volem la destitució de la Direcció.

Els treballadors hem de recuperar el protagonisme i definir un pla de mobilitzacions, realista i sostingut en el temps, per aconseguir uns pressupostos i un contracte-programa que permetin el manteniment de la capacitat productiva interna de Televisió de Catalunya i la seva viabilitat econòmica.