divendres, 11 d’abril del 2014

L'estat de la negociació


En aquesta fase de negociació, s’han format tres comissions: una sobre equiparació de tots els treballadors de la CCMA, SA, una sobre complements no regulats en Conveni i una tercera, que per nosaltres és un plenari de la Comissió Negociadora entre la direcció i els Comitès de Vaga que parla sobre modificacions de les condicions laborals, sense incloure els temes retributius. Aquesta és la visió de la direcció acceptada per la majoria del Comitè (CTTVC, SPC i independents), que CCOO no comparteix. Nosaltres pensem que no es poden deixar els temes retributius per a l’última setmana de maig i tornar a unes sessions maratonianes finals on la direcció mirarà de collar al Comitè perquè accepti la retallada com a “mal menor inevitable”.

Després de la compareixença de Brauli Duart a la Comissió de Control del Parlament, es va forçar una reunió amb Teresa Farré perquè expliqués el dèficit zero de 2013 i, en un nou exercici de funambulisme, ens va dir que les mesures per eixugar el dèficit es fan sobre el pressupost de 2014 i que, per tant, segueixen exigint la retallada de sous de 7,5 milions d’euros per no generar nou dèficit el 2014.

COMISSIÓ SOBRE CONDICIONS LABORALS: ATAC EN TOTA REGLA A LES NOSTRES CONDICIONS LABORALS

En aquesta comissió, la direcció ha presentat una sèrie de modificacions que pretenen fer sobre el capítol d’horaris i altres obligades, segons ells, per normes i decrets del govern de la Generalitat. Les mesures representen un atac complert contra l’eix de regulació horària del nostre conveni. Resumim les principals:

REGULACIÓ ACTUAL A CONVENI
PROPOSTA DE LA DIRECCIÓ
Franges horàries de matí, tarda i nit
Eliminació de franges horàries
Jornada setmanal de 35 hores, ampliada per decret a 37,5 hores
Jornada anual 1568 hores, suspesa per l’ampliació a 1680 hores. No jornada setmanal
Distribució irregular 10% jornada (per Reforma Laboral i sentència)
Distribució irregular 20% jornada
Jornada màxima 9 hores mínima 6 hores
Jornada màxima 11 hores mínima 4 hores
Còmput setmanal de 35 a 40 hores (màxim 50 amb distribució irregular)
No hi haurà còmput setmanal
Opció del treballador per compensar amb diners o temps lliure les irregulars horàries
L’empresa determinarà si paga o compensa amb temps lliure
Horari fix habitual de 8 a 15 (ara 15,30) amb permanències fins a les 17,30
Allargar permanència més enllà de 17.30 hores per necessitats determinades.
Garantir permanències fins i tot amb departaments amb una sola persona
Horaris a torns en franges de matí, tarda o nit
Horaris de torns sense franges i horaris a torns amb jornada partida
Horari d’inici fix durant tot el torn
Modificació d’hora d’inici fins a 2 hores sense compensació
Horaris de torns que inclouen Cap Setmana
Eliminació concrecions jornada diària
Complement especial matinal
Eliminació. Rebaixa massa salarial: 6.000 €
Plus trencament franges
Eliminació. Rebaixa massa salarial:121.000 €
Flexibilitat consolidada
Eliminació consolidació flexibilitat. La direcció considera que no s’hauria de pagar cap flexibilitat consolidada actual
Vacances 25 dies feiners de dll a dv
Vacances 22 dies feiners de dll a dv més 3 dies de lliure disposició acumulables a vacances (per norma Generalitat)Quan el Comitè de vaga de TV3 ha demanat quines eren les justificacions empresarials per aquests canvis, la direcció ha vingut amb una bateria de casos particulars referits per alguns caps de departament que volen planificar amb la comoditat que els hi proporciona la Reforma laboral. Per exemple: l’establiment d’un torn amb horari partit és una petició d’Informatius. Pels OPI’s i a Serveis Artístics, (ambientació, vestuari, maquilladores i perruqueres...) voldrien establir que la compensació en diners o temps lliure la decidís el cap. I en els departaments administratius, l’allargament de les permanències ve per l’obsessió d’alguns caps “fets a l’antiga” sobre l’horari dels treballadors.

El que vol la direcció és aplicar és inacceptable:  una desregulació horària, on el cap de departament faci i desfaci reduint o eliminant les compensacions de conveni i, d’altra banda, evidencia una contradicció d’aquesta direcció: la falta de personal que s’està accentuant amb el PAC provoca problemes de planificació a molts departaments.

Pel que fa a l’aplicació de normes i decrets de la Generalitat, si s’ha de complir, caldria també considerar les contrapartides aconseguides pels treballadors de l’administració pública: retorn de dos dies de lliure disposició (ara tenen 4,5 i estan a punt de recuperar-ne un altre) i el retorn d’aspectes de conciliació de la vida laboral i personal que s’havien perdut inicialment, així com maneres menys lesives d’aplicar la ampliació de jornada.


COMISSIÓ SOBRE COMPLEMENTS i SALARIS NO REGULATS EN CONVENI

El treball inicial d’aquesta comissió s’ha centrat en la descripció i valoració dels llocs de treball del nivell H. Com es va fer fa uns anys amb tota la resta de llocs de treball, els treballadors rebran un qüestionari per descriure la seva feina, que serà enviat a una consultora per a la seva valoració. L’objectiu d’aquesta primera fase és  establir els salaris del nivell “H” dins de la classificació de categories de conveni. Recordem que fins ara la única referència salarial establerta en conveni pel nivell “H” és que com a mínim es pot cobrar un 20% sobre el nivell “F”.

COMISSIÓ SOBRE EQUIPARACIÓ

És la que tracta del procés d’equiparació amb l’estructura salarial de TVC dels llocs de treball i categories dels treballadors de Catalunya Ràdio i de les empreses fusionades amb TVC anteriorment: Interactiva, l’ASI i AMD. En l’última reunió es va tractar de l’equiparació de tots els redactors (televisió, ràdio, web i mitjans digitals) a nivell F.

Finalment, ens fem ressò dels comunicats enviats per treballadors al Comitè exigint més informació sobre l’estat de les negociacions. Pensem que és molt necessari que s’informi amb comunicats després de cada reunió i amb concentracions per informar de l’estat de les negociacions cada cop que hi hagi reunió a TV3 (la pròxima és dilluns 28 d’abril), així com la convocatòria d’Assemblees generals quan la circumstància ho requereixi.