dissabte, 27 d’octubre del 2012

UN DÈFICIT AMENAÇADOR

Dilluns hi va haver una reunió amb la direcció financera de la CCMA


Ens van informar que es preveu tancar l’any amb un dèficit de 7,2 milions d’euros. Aquest fet és potencialment molt perillós donat que la reforma de la llei audiovisual, feta pel govern PP, prohibeix que les televisions autonòmiques tinguin dèficit.

Podeu consultar l’apartat de la llei en que s’estableix aquest punt en l’enllaç:

La Direcció ens va manifestar que, en compliment d’aquesta llei, hauran de presentar un pla per reduir despeses abans del mes d’abril de 2013. Se’ls va preguntar quina relació tenia aquest pla amb l’encàrrec fet a Price Waterhouse però van evadir la resposta. Segueixen negant-se a donar cap informació sobre el tema.

La causa principal del dèficit, a més de la reducció de la subvenció de la Generalitat en 40M€, és la caiguda dels ingressos publicitaris en 16,6M€. La previsió d’ingressos per publicitat en el pressupost d’enguany és la mateixa que els ingressos obtinguts l’any passat. Una decisió incomprensible des del punt de vista comptable, o malintencionada, quan ningú ignora, ni la direcció tampoc, que el mercat publicitari té una tendència constant a la baixa en el context de la crisis econòmica.

En canvi, en el capítol pressupostari de sous i salaris, la política de reducció de despeses ha suposat una retallada de 6,4M€ en sous i salaris en relació a 2011: en nòmina variable, reducció de la plantilla de temporals, retallades al conveni, pagues extres...

La mobilització de dimecres va ser un èxit dels treballadors i cal seguir pel mateix camí fins que la Direcció doni garanties de futur i assumeixi un compromís de manteniment de la plantilla i del model de producció interna.