dimarts, 19 de març del 2013

LA DIRECCIÓ PRESENTARÁ UN PLA DE REDUCCIÓ DE DESPESES ABANS DE SEMANA SANTA


ES NEGA A INFORMAR SI TORNARÀ A AFECTAR ALS SALARIS

La Ley General del Audiovisual estableix des de l'agost  passat que quan una televisió autonòmica tanca l'any amb dèficit, ha de presentar, abans del 1 d'abril, un pla de reducció de la despesa igual al dèficit generat.
Aquestes mesures serien més que suficients per corregir el dèficit de TV3:
  1.   Hem proposat un salari màxim de 72.000€ bruts anuals, significa un estalvi anual de 1,3M€ en despeses salarials.

  2.    El projecte de construcció d'un decorat virtual pel telenotícies, amb la inversió tècnica que implica suposa uns 6M€ de despesa, que la direcció vol periodificar en tres anys; pel 2013, significa una inversió de 1,5M€. Una despesa completament prescindible en les circumstàncies actuals.

  3.  Internalitzar el programa “El gran dictat” de la productora TRIACOM, de l’ex-gerent de TV3 Oriol Carbó, que es fa als estudis de Mediapro i que té un cost 2,8 M€. Repetidament se li ha demanat a la Direcció que el programa es faci als estudis de Sant Joan Despí, amb recursos humans propis.
TV3 ha tancat el 2012 amb un dèficit  de 2,9 milions d'euros i la CCMA en el seu conjunt de 7,5M€. La diferència ve provocada pel dèficit de Catalunya Ràdio, ja que es va incloure com a ingrés pel 2012  la venda de l'edifici de la Diagonal, que no s'ha produït.

En la negociació de  conveni de divendres passat se li va demanar reiteradament a la Direcció si aquest pla contemplava retallades en la despesa salarial i va evadir qualsevol resposta; del 2010 al 2012, les despeses de personal s'han reduït en 33,4M€; del 2011 al 2012 en 17,4M€. No sabem doncs si, més enllà de la nova retallada de la paga, decretada pel Govern català, hi pot haver més mesures que afectin la plantilla.
Això sí, a partir d’aquest mes ens apliquen la nova retallada de salaris decretada pel govern de la Generalitat d'un 7,14% del sou (la 14a part del sou anual) que ho faran proratejat en la nòmina de cada mes, a partir de la de març. Per tant, la reducció del nostre sou volen que sigui cada mes d'un 12,14% (el 7.14 més el 5% del RAV)


Dimecres 20 de març a les 11 del matí, tothom a la vaga !