dijous, 23 de gener del 2014

LA MOBILITZACIÓ S’HA DE FER ESCOLTAR A LA MESA DE NEGOCIACIÓ


A la reunió de negociació de dimecres, s’han produït algunes novetats que cal que siguin conegudes.

La direcció ha dit que “es podria mantenir l’estructura retributiva actual” però sempre que es produeixin “estalvis” en el capítol de sous i salaris (cal traduir en llenguatge de la direcció “estalvis” per “retallada” de sous de treballadors). Aquesta retallada la voldrien en antiguitat i altres conceptes de nòmina com la flexibilitat consolidada, especificant molt clarament que volen retallar conceptes fixos de la nòmina. Han fet referències explícites a la conversió progressiva de l’antiguitat en un complement de carrera professional. Això vol dir rebaixar el preu del trienni i fer-lo proporcional, més baix per als nivells baixos.

No han donat cap resposta positiva a les propostes dels treballadors plantejades en el document que es va lliurar a les anteriors reunions de negociació. La direcció ha repetit que el termini de vigència del Conveni és fins al 31 de gener i que “no es pot remoure”. Parlar de conveni plurianual només seria possible si es fan “avenços”

La direcció ha reconegut que la reducció de la massa salarial per efecte dels acomiadaments col·lectius serà de més de 40 milions en els pròxims 4 anys i de 16 milions per any a partir de 2017, però continuen dient que no en tenen prou i que volen la retallada dels nostres sous ja, aquest any 2014.

Es fa evident que la direcció nota la pressió de la mobilització i ha canviat el seu llenguatge. Ara ja no parlen d’implantar les taules salarials d’un altre conveni, però segueixen parlant de retallades del sou fix.

Per tant, cal seguir pressionant amb més accions i mobilitzacions com les de les últimes sessions de la negociadora i l’assemblea que va decidir la convocatòria de les vagues. Avui dijous a les 15 hores s'ha convocat una trobada a la pedra per concretar les accions futures. Cal que sigui participativa perquè s’ha de multiplicar la nostra activitat mobilitzadora, unitària i positiva per mostrar a la direcció la nostra determinació. 

-         No a les externalitzacions de Comercial, de  serveis i de producció 
-         Cap més retallada de la massa salarial dels treballadors de conveni 
-         Reducció de sous i complements dels directiu 
-         Regulació o eliminació dels complements fora de conveni 
-         Pròrroga de la ultractivitat del conveni per seguir negociant 
-         Conveni plurianual que permeti iniciar la recuperació de poder adquisitiu