dimecres, 25 de març del 2009

Convenis a la Corporació

TVC-CCMA comença la negociació d’un nou conveni col•lectiu aquest any coincidint amb la negociació ja iniciada a Activa Multimèdia. La Fundació la Marató està fent un pacte d’adhesió al conveni de TVC-CCMA. Interactiva va tancar el seu acord a finals de 2008 iniciant un procés d’equiparació cap a les condicions de Catalunya Ràdio. I Catalunya Ràdio té un conveni en vigor que expira aquest any 2009. En tots els casos l’interlocutor dels treballadors és el mateix, la Direcció General de la Corporació, representada pel Director de RRHH de la Corporació.
El aspectes comuns de les diferents negociacions tenen a veure amb l’equiparació de salaris i condicions laborals de totes les empreses amb el conveni de TVC. I en tots els casos frenar la subcontractació de plantilla a través d’empreses que proveeixen de treballadors a la Corporació.