dimecres, 25 de març del 2009

Virus i precarietats

A causa d’un virus informàtic, aquest mes de febrer, hem viscut dues setmanes crítiques pel funcionament del Digition en els processos vinculats a les transferències dels arxius de vídeo i en els àmbits d’emissió i continuïtats. El voluntarisme i la professionalitat dels treballadors de l’àrea tècnica han aconseguit que les conseqüències per a la emissió i la cadena de producció associada a aquests recursos fossin mínimes però la crisi ha posat en evidència la precarietat del sistema en alguns punts neuràlgics.
El procés de digitalització va implicar un increment de recursos tècnics i humans que, sobretot els darrers anys, va coincidir amb restriccions pressupostàries importants. Es va desenvolupar amb una política de cost mínim; així, ni la xarxa suporta eficaçment un flux de dades que dia a dia s’incrementa per l’extensió del sistema entre els usuaris, ni contempla controls de qualitat de les imatges digitalitzades, ni controls de seguretat suficients. Els tècnics de les continuïtats i especialment aquells vinculats a la gestió de les comunicacions de dades i arxius de vídeo com la “sala blanca” suporten una pressió cada cop més gran. És necessari incrementar les inversions en les infraestructures i en els recursos humans. L’alternativa que la direcció presenta és la subcontractació de treballadors d’altres empreses; una opció que fàcilment s’identifica amb la precarietat i el prestamisme laboral.
Des de fa temps en les empreses tecnològiques de la CCMA, com Interactiva i Activa Multimedia, ha anat creixent la pràctica de la subcontractació de treballadors especialitzats en noves tecnologies. En les negociacions de conveni d’aquestes empreses es discuteixen les formes i terminis per internalitzar aquests treballadors. No es pot admetre l’extensió d’aquestes pràctiques, ara a TVC i a través de les mateixes empreses externes; impliquen un frau i estableixen una dualitat en les condicions de treball que mica en mica anirà minant les condicions del nostre conveni.