dimecres, 25 de març del 2009

Un pacte per a 191 places fixes i 40 promocions

Després de mesos de negociacions, s’ha aconseguit tancar un acord sobre regularització de contractació que permet que 191 companys amb contractes temporals des de fa anys passin a tenir contracte indefinit i que 40 treballadors fixos consolidin la seva promoció a una categoria superior.
Fa massa anys que a TV3 no hi ha un funcionament regular en matèria de contractació. El Consell de govern, que té l’atribució d’aprovar les plantilles de les empreses de la CCMA (abans el Consell d’Administració de la CCRTV), no ho ha fet de manera ordinària des de 2003. Des de llavors, només s’havia produït el procés d’històrics que es va acordar durant la negociació del Conveni 2005-2007.
L’aplicació dogmàtica de la limitació de contractació que han fet la direcció general i la direcció de TV3, juntament amb la paràlisi en la convocatòria de nous concursos, han provocat una desregulació molt important. Uns 300 treballadors han anat alternant diversos tipus de contractació temporal “a la carta” en un intent dels diferents caps de departament per buscar contractes “permesos per l’autoritat” per mantenir en actiu el personal que els calia per fer la feina. Així, alguns d’aquests companys poden presumir de tenir vides laborals de rècord Guiness quant a nombre i tipus de contractes.
Ara s’ha aconseguit un pas molt important, gràcies a la insistència del Comitè d’Empresa, la pressió dels companys i el canvi legislatiu de juny de 2006 que limita l’encadenament de contractes per al mateix lloc de treball i propicia un automatisme en la conversió d’aquests contractes en indefinits.
Malgrat la importància de l’acord, encara resten coses per fer: Hi ha un grup de companys que continuen encadenant contractació temporal injustificada i segueixen havent-hi contractes mercantils que amaguen relacions laborals i subcontractació a través de productores.
L’acord inclou un compromís d’estudiar les bosses de llocs de treball estructurals que queden coberts amb contractes precaris a diversos departaments i unitats, com el 3/24 o algunes àrees de programes. És urgent també iniciar concursos de diverses categories amb molt volum d’ocupació. Hi estem compromesos i ho farem, com hem aconseguit aquests nous 191 contractes fixos. Felicitats a tots i totes!!