dijous, 13 de març del 2014

Què suposarien les retallades de sou que proposa la direcció d'aquí a 2017?Agafem l’exemple d’una treballadora de nivell D. Quina és la pèrdua que tindria el seu sou base d’aquí a 2017?
Sou Base mensual lletra D:      2.152,57
Període 01/01/2014 al  29/02/2014------107,63+146,01=253,64x2=                      -507,28
Període 01/03/2014 al  31/12/2014------107,63+88,55+139,69=335,87x13,86= -4.655,15
Període 01/01/2015 al 31/12/2015------107,63+70,84+140,95=319,42x15,86=  -5.066,00
Període 01/01/2016 al 31/12/2016------107,63+53,13+142,22=302,98x15,86=  -4.805,26
Període 01/01/2017 al 30/06/2017------107,63+53,13+142,22=302,98x7,86=     -2.381,42
Període 01/07/2017 al 31/12/2017-------107,63+146,01=253,64x8=                      -2.029,12
Total pèrdua període 01/01/2014 al 31/12/2017                                        -19.444,23
En 4 anys, aquesta treballadora perdria gairebé 20000 euros de sou base, sense comptar el que perdria d’antiguitat, de nòmina variable que faci i les supressions del Pla de Pensions, de l’Ajut Familiar, del Fons Social, de l’Ajut menjador i la rebaixa de sou que suposa l’ampliació de jornada en 2,5 hores setmanals, que són 130 hores més anuals.
Per això, cal anar a votar en el referèndum de dijous i divendres i dir ben clar que rebutgem la proposta de nova retallada que ens vol fer Brauli Duart.
“SÍ”: REBUTJO LA PROPOSTA DE LA DIRECCIÓ I INSTO EL COMITÈ A SEGUIR NEGOCIANT FINS A UN ACORD SATISFACTORI PER ALS TREBALLADORS.
CAP MÉS RETALLADA DE SOUS I SALARIS!!