dilluns, 10 de març del 2014

Un NO rotund a la proposta de Duart

L’última i maratoniana reunió de negociació va acabar 26 hores després del seu inici amb una proposta de la direcció que implicaria una nova rebaixa de la massa salarial d’un 4,33 % del sou base i un 5% de l’antiguitat per als pròxims 4 anys i que s’eliminaria a finals de 2017. En el cas de l’antiguitat, s’aniria al sistema que ara té Catalunya Ràdio de 10 triennis però amb el preu dels nous triennis gairebé un 50% més baixos.

A més, la proposta de la direcció suposa una retallada de tots dels conceptes de la nòmina variable en un 14,13%, també en el mateix règim d’aplicació fins a finals de 2017.

A banda, s’eliminaria el complement de flexibilitat als treballadors que tenen el plus congelat i s’estudiaria l’eliminació dels que el tenen consolidat i que actualment no tenen horari flexible.

Es reduiria el preu de les dietes a 19 euros en totes les seves variants (ara hi ha una dieta de 21 euros i una altra de 29 euros).

Com a contrapartides, es faria l’equiparació immediata dels treballadors d’AMD a la resta de TV3, i l’equiparació de categories i sous de l’ASI, d’Interactiva i de Catalunya Ràdio per trams fins a l’equiparació total a finals de 2017. Una equiparació en tot cas a la baixa perquè seria sobre els sous reduïts del període i a costa d’una pèrdua considerable de la nòmina variable dels qui la fan.

La direcció es comprometria a no fer més acomiadaments col·lectius fins a finals de 2017 però no hi ha cap compromís de manteniment de plantilla ni sobre les externalitzacions. Tampoc es va voler incloure cap compromís que les reduccions no s’apliquin als afectats pel PAC. Els Comitès van incloure a l’acta el document sobre els efectes de l’externalització del Departament Comercial. 

Amb aquesta proposta, els conceptes negatius de la nostra nòmina arribarien a ser 9: el RAV1 (-5%), el RAV2 (-4,33%) i el Decret de la Generalitat sobre paga extra (-7,14%) sobre sou base; el RAV1 (-5%), el RAV2 (-5%) i el Decret (-7,14%) sobre antiguitat; el RAV1 (-5%), el RAV2 (-14,13%) i el Decret (7,14%) sobre la nòmina variable.

TOTAL DE REDUCCIONS: Sou base: -15,6% Antiguitat: -16,2% Variable: -24,2%

ÉS UNA PROPOSTA TOTALMENT INACCEPTABLE.

CCOO considera que aquesta proposta NO S’HAURIA DE SOTMETRE A VOTACIÓ DELS TREBALLADORS, perquè ha estat rebutjada pel comitè unànimement i també amb manifestació particular de tots els sindicats que en formen part. Tot i així, atès que la majoria del comitè s’ha compromès amb la direcció a portar-ho a votació, hem d’anar a VOTAR NO i expressar ben rotundament que els treballadors NO ACCEPTEM VOLUNTÀRIAMENT CAP MÉS RETALLADA DELS NOSTRES SOUS I SALARIS.

LA NEGOCIACIÓ HA DE CONTINUAR I LA  MOBILITZACIÓ TAMBÉ

Ha estat la mobilització el que ha permès obrir una escletxa per negociar, contra la voluntat expressa de la Direcció de la CCMA que volia aplicar immediatament un procediment, el de l'article 41, per imposar el seu arbitri. Hem de seguir pressionant per seguir negociant. La direcció actual és hostil a la plantilla de TV3 i vol portar l'empresa a l'externalització generalitzada de serveis i produccions per beneficiar interessos privats. La cessió de la gestió dels ingressos comercials n'és una prova clara. Vol imposar un model radicalment diferent en que la producció interna sigui marginal i la plantilla prescindible. I no ho hem de permetre.

Aquest dilluns, tothom a l’ASSEMBLEA